Algemeen

Infographic jaarrekening

Infographic jaarrekening

Infographic van de jaarstukken 2023 Totale inkomsten €165.2 miljoen, totale uitgaven €157,9 miljoen, Resultaat €7,3 Miljoen 1. Algemene uitkering uit gemeentefonds € 74,2 miljoen 2. Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken € 9 miljoen 3. Overige baten € 35,4 miljoen 4. Onttrekking reserves € 17,1 miljoen 5. Heffingen en belastingen Inkomsten uit heffingen: Onroerende zaakbelasting (<span class='abbr' data-abbr='OZB' data-full='Onroerendezaakbelasting'>OZB</span>) 14,44 miljoen Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 4,38 miljoen Rioolheffing 4,64 miljoen Toeristenbelasting 3,39 miljoen Baten baatbelasting 0,00 miljoen Baten marktgelden 0,02 miljoen Baten begraafplaatsrechten 0,01 miljoen Baten reclamebelasting 0,09 miljoen Baten precariobelasting 0,03 miljoen Overige heffingen 1,94 miljoen Totaal 29,490 miljoen

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01