Programmaverantwoording

5. Cultuur, sport en onderwijs

Investeren in vitale kernen en een sterke sociale basis
Zoals is opgenomen in het collegeprogramma hebben we in 2023 gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. Een brede beweging naar ‘de voorkant’ met als basis de kracht van de inwoners, verenigingen en ondernemers in onze vitale kernen. Kernen waar mensen omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. Daarom faciliteren we inwoners, verenigingen en ondernemers om zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen en zoeken we gezamenlijk naar manieren om het voorliggende voorzieningen te versterken. Zo hebben we in 2023 voorliggende voorzieningen versterkt. Denk hierbij aan onder meer: de investering in Leesbevordering, het benutten van cultuur als middel en het Transitieplan Sport aan de Maas.

Via het menu aan de linkerzijde vindt u hier:

  • de beleidsvelden, met een terugblik op het afgelopen jaar
  • de beleidsindicatoren
  • een financieel overzicht, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

Lasten, baten en saldo

12.406

7,5 %

5.359

3,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01