Programmaverantwoording

8. Financiën

Via het menu aan de linkerzijde vindt u hier:

  • de beleidsvelden, met een terugblik op het afgelopen jaar
  • de beleidsindicatoren
  • een financieel overzicht, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

Lasten, baten en saldo

9.559

5,8 %

101.844

61,7 %

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01