Home

Paragrafen

De Wet Open Overheid (WOO) treed in werking met ingang van 1 juli 2024. Dan zal de gemeente een inspanningsverplichting hebben om voor diverse categorieën van informatie de informatie pro-actief openbaar te maken. En dan moet er een degelijk proces te zijn om externe verzoeken voor informatie af te handelen (het zogenaamde WOO-proces). In 2023 zijn er al stappen gezet om dit proces op 1 juli 2024 inwerking te kunnen laten treden.

Daarnaast is er gestart met de inrichting van een publicatieplatform om de noodzakelijke informatie pro-actief te publiceren. Op dit platform kunnen inwoners en bedrijven informatie zoeken en bereiken.

Tevens is al gezorgd dat alle documenten op een veilige manier 'geanonimiseerd' kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01