Programmaverantwoording

4. Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen

Investeren in vitale kernen en een sterke sociale basis
Zoals is opgenomen in het collegeprogramma hebben we in 2023 gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. Een brede beweging naar ‘de voorkant’ met als basis de kracht van de inwoners, verenigingen en ondernemers in onze vitale kernen.
Kernen waar mensen omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. En waar de meest kwetsbare inwoners op passende zorg kunnen blijven rekenen. Als we passende zorg en (inkomens)ondersteuning willen kunnen blijven bieden voor de meest kwetsbare inwoners, is een verschuiving nodig van zorg naar gezondheid en van professionele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen) naar een sterke, sociale basis en vitale kernen.

Daarom faciliteren we inwoners, verenigingen en ondernemers om zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen. Zo hebben we in 2023 het nieuwe subsidiekader vastgesteld en zijn we gestart met de uitvoering daarvan.
Ook hebben we voorliggende voorzieningen versterkt. Denk hierbij aan onder meer: Onze Loods, het plan met betrekking tot leesbevordering en het Transitieplan Sport aan de Maas.

Via het menu aan de linkerzijde vindt u hier:

  • de beleidsvelden, met een terugblik op het afgelopen jaar
  • de beleidsindicatoren
  • een financieel overzicht, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

Lasten, baten en saldo

60.438

36,6 %

20.885

12,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01