Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de rekening

Begroting

2023

Begroting

na  wijz.

2023

.

Werkelijk

2023

Programma's

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Economie en ruimte

-4.496

1.101

-3.395

-6.378

3.536

-2.842

-4.039

3.259

-780

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-17.270

7.243

-10.027

-21.293

7.243

-14.050

-18.779

8.100

-10.680

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-12.749

13.019

270

-16.339

17.456

1.116

-11.129

11.555

426

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-49.324

9.745

-39.579

-56.305

17.595

-38.710

-55.331

17.961

-37.370

5

Cultuur, sport en onderwijs

-10.922

1.951

-8.971

-11.500

2.938

-8.562

-10.650

3.298

-7.352

6

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-8.236

1.190

-7.047

-9.600

2.661

-6.939

-8.419

1.725

-6.694

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

-21.777

1.997

-19.780

-27.714

3.502

-24.213

-27.444

4.038

-23.406

8

Financiën

-1.767

89.449

87.682

-2.375

96.264

93.889

-3.024

98.091

95.067

Totaal saldo van baten en lasten

-126.542

125.695

-847

-151.505

151.194

-311

-138.815

148.026

9.211

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-1.245

2.243

998

-15.950

16.848

898

-19.051

17.136

-1.915

Gerealiseerd resultaat

-127.787

127.938

152

-167.455

168.042

587

-157.866

165.162

7.296

Begroting

2023

Begroting

na  wijz.

2023

Werkelijk

2023

.

Programma's

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Economie en ruimte

-4.496

1.101

-3.395

-6.378

3.536

-2.842

-4.039

3.259

-780

2

Wonen, mobiliteit en openbare ruimte

-17.270

7.243

-10.027

-21.293

7.243

-14.050

-18.779

8.100

-10.680

3

Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.

-12.749

13.019

270

-16.339

17.456

1.116

-11.129

11.555

426

4

Soc. maatschap., participatie en voorz.

-49.324

9.745

-39.579

-56.305

17.595

-38.710

-55.331

17.961

-37.370

5

Cultuur, sport en onderwijs

-10.922

1.951

-8.971

-11.500

2.938

-8.562

-10.650

3.298

-7.352

6

Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav.

-8.236

1.190

-7.047

-9.600

2.661

-6.939

-8.419

1.725

-6.694

7

Bestuur, organisatie en samenwerking

-2.840

4

-2.836

-2.964

504

-2.459

-2.903

428

-2.475

8

Financiën

126

0

126

-213

0

-213

-73

4

-69

Overhead

-18.937

1.993

-16.944

-24.751

2.997

-21.754

-24.541

3.610

-20.932

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

-1.893

89.449

87.555

-2.163

96.264

94.102

-2.951

98.087

95.136

Totaal saldo van baten en lasten

-126.542

125.695

-847

-151.505

151.194

-311

-138.815

148.026

9.211

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

-1.245

2.243

998

-15.950

16.848

898

-19.051

17.136

-1.915

Gerealiseerd resultaat

-127.787

127.938

152

-167.455

168.042

587

-157.866

165.162

7.296

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01